Het team

Specialisten op gebied van vismigratieonderzoek, ontwerpen van vispassages, visstandbeheer en beleid. De interesse in het werkveld komt voort uit de passie voor (sport)vissen en het water.

Drs. Jan Kemper - Directeur VisAdvies

Aanspreekpunt voor vismigratieonderzoek met o.a. de FishCounter, visstandonderzoek met o.a. sonar en de bedrijfsvoering van VisAdvies.

E. Kemper@VisAdvies.nl 

Tel. 030 285 10 66          M. 06 14 50 71 81

 

Ing. Hendry Vis - Projectleider 

Aanspreekpunt voor vismigratieonderzoek met o.a. telemetrie, ontwerp van vispassages, visstandonderzoek en visschadeonderzoek. 

E. Vis@VisAdvies.nl

Tel. 030 285 10 18          M. 06 41 47 09 50
 

Msc. Quincy de Bruijn - Projectmedewerker

Schrijft rapporten, analyseert data van vismigratie- en visstandonderzoeken. Gespecialiseert in vismigratieonderzoek met telemetrie en FishCounter. 

E. deBruijn@VisAdvies.nl

Tel. 030 280 54 33          M. 06 81 33 71 52 

Robin Blokhuijzen - Veldmedewerker

Veldmedewerker met uitgebreide vissoortenkennis, specialist in het zenderen van vissen en technisch vaardig met het installeren van monitoringstechnieken. 

E. Blokhuijzen@VisAdvies.nl

Tel. 030 280 14 91          M. 06 41 47 07 91