Evaluatie vispassages

Na de aanleg van een vispassage is het van belang om de werking ervan te bepalen. Om een gefundeerde uitspraak te doen over de werking dient het rendement te worden bepaald. Dit wordt gedaan door de vismigratie tweezijdig te meten.

Maatwerk
Geen enkele monitoringstechniek is geschikt om alle vraagstukken te beantwoorden. De opzet van een onderzoek is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals het type vispassage, debiet, stroomsnelheid, doelsoorten e.d. Onderzoek naar grotere vissen zoals snoek of juist naar de hele kleine vissen zoals glasaal maakt groot verschil. Afhankelijk van het vraagstuk wordt de aanpak bepaald. Bijvoorbeeld: bij een ketenmonitoring binnen een stroomgebied wordt ingezet op PIT telemetrie, terwijl bij de evaluatie van een vispassage op één locatie veelal de FishCounter wordt ingezet.

Online inzicht
VisAdvies biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om de actuele monitoringsgegevens online in te zien. De vismigratie en het verloop van het onderzoek kan op de voet worden gevolgd. Storingen worden snel verholpen waardoor de kwaliteit van de gegevens wordt gewaarborgd. Ook biedt VisAdvies inzicht in de data met de VIS-Database, ontwikkeld voor PIT Telemetrie data. 

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.