Nieuws

Visoverlevingstest gemaalpomp Obdam

17/1/2019 De visvriendelijke gemaalpomp in het poldergemaal van Obdam is in december 2018 door VisAdvies onderzocht op de overleving van door de pomp gepasseerde vissen. Hiervoor zijn schieralen en blankvoorns vanaf de polderzijde onder verschillende toerentallen door de pomp gelaten. Lees meer...

Vismigratie bij nieuw gemaal Friesland

7/11/2018 De nieuwe zoet-zout verbinding bij één van Europa's grootste kweldergebieden (Noard-Fryslân Bûtendyks) wordt voorzien van een PIT telemetrie installatie. Lees meer...

VisAdvies in Noord-Ierland: migratieonderzoek Atlantische zalm

9/10/2018 In het najaar van 2018 zal VisAdvies naar Noord-Ierland afreizen om bij te dragen aan onderzoek naar de migratie van Atlantische zalm (Salmo salar) in de Bush river. Lees meer...

Videomonitoring vispassage Pijpenkast

19/6/2017 In de Linge ligt de stuw Pijpenkast. Om vismigratie mogelijk te maken heeft het Waterschap Rivierenland in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en VisAdvies een vertical slot vispassage aangelegd. Lees meer...

Evaluatie vispassage afleidingskanaal Leie - Poekebeek.

5/4/2017 Tussen het afleidingskanaal van de Leie en de Poekebeek blokkeerde tot 2012 een stuw de vismigratie. Om deze barrière op te heffen heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij, de betreffende waterbeheerder, een vispassage aangelegd. Lees meer...

Follow-up 2017 Kolbäcksån River (Sweden)

11/5/2016 In the Kolbäcksån River (Sweden) upstream fish migration was for more than a century blocked by a hydropowerstation (Västerkvarns Kraftstation). Lees meer...

Real-time insight in data and progress of the monitoringssystem.

8/3/2016 Daily insight into your fish migration data and the course of the monitoringssystem: The Automatic Fish Counters and PIT readers are connected to the Internet Lees meer...

Wireless Internet Module (WIM) for the PIT Telemetry systems

22/2/2016 The Wireless Internet Module (WIM) for the Oregon PIT Readers facilitates data transfer from Lees meer...

Results fish migration river Björkeån (Zweden)

8/7/2015 Afgelopen decennia zijn veel rivieren en beken in Zweden gekanaliseerd voor de industrie. Het resultaat: barrières in de vismigratie richting de hoger gelegen paaiplaatsen. Waterbeheerders stoppen laatste jaren veel energie om de barrières op te heffen. Lees meer...

VisAdvies at Fish Passage 2015!

6/7/2015 On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference was held for the first time in Europe, in the city of Groningen. Lees meer...

Pagina's