Nieuws

Sterfte van zalmsmolts bij stuw Linne

1/9/2010 Stroomafwaartse migratie van vis langs een stuw in de grote rivieren is niet zonder gevaar. Ook blijkt er groot verschil in overleving tussen vissen die over de stuw gaan of via de Waterkrachtcentrale passeren. Lees meer...

Onderzoek naar de functionaliteit van de glasaalcollector

18/3/2010 In 2009 heeft VisAdvies een alternatief onderzocht voor de monitoring van glasaal. Duidelijk werd dat de glasaalcollector goede mogelijkheden biedt om het glasaalaanbod in het voorjaar in kaart te brengen. Lees meer...

Visschade bij gemalen

15/7/2009 Gemalen vormen, net als waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen, barrières voor de migratie van vis. Vooral vissen die grote afstanden afleggen, zoals zalmachtigen en paling, raken gewond of sterven bij het passeren van deze bouwwerken. Lees meer...

VisAdvies gaat verhuizen!

1/11/2008 VisAdvies gaat per 1 november 2008 verhuizen naar een nieuwe locatie! Na een verbljif van 3 jaar in ons kantoor in Utrecht werd het tijd om een nieuw, ruimer, pand te betrekken in Nieuwegein, aan het water. In ons nieuwe gebouw zijn zowel het kantoor alsmede de loods ondergebracht. Lees meer...

Primeur: VisAdvies bemonstert eerste grote hevelvispassage Roermond

10/10/2008 In oktober zal de bouw van de eerste grote hevelvispassage bij de stuw van Roermond klaar zijn. Deze hevelvispassage komt naast de al aanwezige bekkenvispassage te liggen in de Maas bij Roermond en is ontwikkeld door FishFlow Innovations. Beiden vispassages zullen gedurende twee maanden in het najaar van 2008 en gedurende drie maanden in het voorjaar van 2009 bemonsterd worden. Lees meer...

Bemonstering nieuwe vispassage Borgharen

10/10/2008 In het voorjaar van 2008 is de, recentelijk nieuw aangelegde, vispassage bij Borgharen gedurende 13 weken bemonsterd met een monitoringsfuik. De fuik werd wekelijks op maandag geplaatst. Elke woensdag en vrijdag werd de fuik gelicht en vrijdag werd deze verwijderd om vrije vismigratie te garanderen. Lees meer...

Reddingsactie beschermde vissoorten in Heusden

2/10/2008 In Heusden zullen in het najaar van 2008 een aantal watergangen gebaggerd worden. Uit vooronderzoek, uitgevoerd door VisAdvies, bleek dat er in een aantal van deze watergangen beschermde (flora- en faunawet) vissoorten voorkomen: de kleine modderkruiper en de bittervoorn. Lees meer...

VisAdvies adviseert Chinezen bij vispassage in Wu-River

1/10/2008 In opdracht van de bouwdienst van Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds is VisAdvies gevraagd advies te geven bij het ontwerpen en het aanleggen van een geschikte vispassage bij de Pengshui Dam in de Wu rivier, een zijrivier van de Yangtze. Lees meer...

Nederland leeft met…vismigratie

10/3/2008 De visstand is binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een van de biologische kwaliteitsparameters. De KRW vraagt waterbeheerders om de doelen en maatregelen af te leiden voor de visstand. Lees meer...

Op de vin gevolgd....

29/2/2008 Tijdens de jaarlijkse migratiegolven van schieralen (augustus - december) vanuit polders, boezemwateren en meren via de grote rivieren naar zee en tenslotte naar de Sargassozee moeten deze vissen vele door de mens aangelegde kunstwerken passeren. Tijdens de passage van gemalen, waterkrachtcentrales (WKC’ s) en stuwen lopen ze grote risico’s op beschadiging of zelfs om te worden gedood. Lees meer...

Pagina's