Ontwerp vispassage

Een vismigratievoorziening is een maatregel met als doel de vismigratie terug te brengen in de oude staat, zodat vissen vrij kunnen migreren. In veel gevallen wordt er een technische constructie bedacht om de vissen de barrière te omzeilen. Bij het ontwerp van een dergelijke technische constructie, moet rekening worden gehouden met de biologische- en hydraulische randvoorwaarden voor de vis.

Van ontwerp tot aan oplevering 
VisAdvies ontwerpt, adviseert en begeleidt gehele trajecten bij de aanleg van vispassages. In de uitvoeringsfase is het van belang om van een vispassage begeleiden. Dit is een belangrijk onderdeel waarbij VisAdvies de schakel vormt tussen ontwerp en uitvoering.

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.