Advies aanleg refugia voor vis. 1996

Projectnummer: 
OVB1996_19
Bestand(en): 

Wintersterfte bij vis wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat de zuurstof- voorraad onder het ijs uitgeput raakt. Verstikking is het gevolg. Er wordt een concrete aanbeveling gedaan voor de aanleg van een refugium waarbij er van wordt uitgegaan dat de vispopulatie circa 2 maanden onder het ijs moet kunnen overleven. 

.

Meer publicaties