Beheer van de aal in Nederland; Bouwstenen voor een beheerplan

Projectnummer: 
VA2007_01

Het rapport levert informatie over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het beheer van de aal in Nederland in het kader van de Europese aalverordening. Zo wordt aandacht besteed aan de omvang van de aalvangst in de sportvisserij, het uitzetten van aal en de effecten daarvan, de wetstechnische mogelijkheden om de omvang van de aalvangst te beperken, het draagvlak en de economische gevolgen voor beperking van de visserij, de mogelijkheden voor decentraal beheer van de aalstand, en de knelpunten en mortaliteitsfactoren voor de aal. Tevens wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de omvang van de uittrek van schieraal te vergroten. De verzamelde informatie en kennis is een basis voor het Nationaal Aalbeheerplan.

.

Meer publicaties