Biomassaschatting van de pelagische visstand in het Veerse Meer

Projectnummer: 
VA2006_27

Het huidige peilbeheer in het Veerse blijkt na het in werking treden van het doorlaatwerk de “Katse Heule” in juni 2004, niet optimaal. In de besluitvorming hieromtrent is de vraag gesteld wat de huidige omvang van de visstand is in het meer. Hiervoor is in op 6/7 mei 2006 een visstandbemonstering met sonarapparatuur uitgevoerd. Als referentie zijn de gegevens van het onderzoek van 2002 gepresenteerd. Het onderzoek van 2006 heeft zich beperkt tot een sonarsurvey zonder een aanvullende visserij. Er is uitgegaan van een vispopulatie bestaande uit haring sprot, zoals deze in 2002 is aangetroffen.

De totale populatie haring en sprot in september 2002 in het Veerse meer werd geschat op 328 ton. De schatting voor de totale vis in mei 2006 komt uit op ca 4 240 kg. De sterke afname houdt mogelijk verband met het in werking treden van het doorlaatwerk. Opmerkelijk is de grote hoeveelheid oorkwallen die werden aangetroffen. Hoewel de verwachting is dat het aantal door voedselgebrek snel af zal nemen, wordt de biomassa in het totale meer op 6/7 mei 2006 geschat tussen de 3 en 30 miljoen kilo.

Schatting van de visbiomassa in het Veerse Meer met behulp van sonar-onderzoek, mei 2006.

.

Meer publicaties