Effecten op vis bij lozingen en onttrekkingen van oppervlaktewater in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Limburg

Projectnummer: 
VA2006_50
Bestand(en): 

In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg heeft een beoordeling plaatsgevonden van het gebruik van oppervlaktewater in hun beheersgebied Deze beoordeling had als doel de vergunningverlener te voorzien van informatie over mogelijke paai- en opgroeigebieden voor vis binnen de beïnvloedingszone van een aantal bekende onttrekkings- en lozingspunten.

.

Meer publicaties