Flora en Faunawet Hoorn-Enkhuizen (baggerwerkzaamheden)

Projectnummer: 
VA2009_32

Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden voor ProRail. Vooraf aan de baggerwerkzaamheden dient een “vistoets” te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft VisAdvies BV daarom onderzoek gedaan naar de visfauna in de watergang langs het spoor van traject Hoorn–Enkhuizen. Het onderzoek was noodzakelijk om aan de eisen van de Flora en faunawet te kunnen voldoen. Onderhavige rapportage beschrijft de resultaten van het visonderzoek.

.

Meer publicaties