Geautomatiseerde monitoring van vismigratie door de vispassage bij de Bieberg (NB), 2006

Projectnummer: 
VA2006_09
Toepassing(en): 

Met behulp van een FishCounter is in het voorjaar van 2006 onderzoek gedaan naar vismigratie door een vispassage in de rivier de Mark nabij Breda. 

Toelichting
In samenwerking met het Waterschap de Brabantse Delta, heeft VisAdvies in het voorjaar van 2005 met succes een geautomatiseerde vistelling in Nederland geïntroduceerd. In 2006 is deze zogenaamde FishCounter wederom ingezet om de vismigratie door de vispassage bij de Bieberg Bovenmark te volgen.

De kracht van het systeem is de beperkte inspanning en de hoge mate van detail waarmee de telling wordt uitgevoerd. Hoewel individuele vissoorten met dit systeem niet kunnen worden onderscheiden is er wederom een goed beeld verkregen van de hoeveelheid vissen die dit voorjaar de vispassage hebben gebruikt om hun paaigebied te bereiken.

In totaal zijn in de periode van 28 maart tot en met 8 juni, 2112 vissen de FishCounter gepasseerd. Uit het verloop van de migratie is goed op te maken dat de paaitrek sterk wordt bepaald door snel stijgende watertemperaturen.

Gelijktijdig met de geautomatiseerde metingen bij de Bieberg werd door collega’s van AquaTerra een fuikonderzoek aan de andere kant van Breda in de Aa of Weerijs uitgevoerd. Opmerkelijk is dat zowel het verloop van de migratiepieken als de hoeveelheid gepasseerde vis in de Bovenmark, in goede overeenstemming is met de migratie in de Aa of Weerijs.
Download een pdf met een grafiek en toelichting van de resultaten in relatie tot de weersgesteldheid.

Bekijk meer informatie over de FishCounter of neem contact op met Jan Kemper. 

.

Meer publicaties