Handboek voor herstel van vismigratie in Vlaanderen en Nederland

Projectnummer: 
VA2005_**
Bestand(en): 

Het handboek voor herstel van vismigratie in Vlaanderen en Nederland is vooral gericht op de praktijk. Stuwen en dammen voorkomen dat de vissen gebruik kunnen maken van vrije migratie in de rivier- en poldersystemen. Hoe kun je de infrastructuur van het watersysteem verbeteren? Welke voorzieningen zijn bij dammen en stuwen aan te brengen om vissen op eigen kracht stroomopwaarts te laten trekken? Het boek laat op basis van de meest actuele kennis en ervaring zien, dat de effectiviteit van dergelijke "doorgangen" afhankelijk is van de specifieke eigenschappen en eht gedrag van de vissoort.

Het boek is uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Aminal, afdeling water. De uitvoering is gedaan door de VisAdvies (voorheen OVB).

 

.

Meer publicaties