Onderzoek naar de visvriendelijkeheid van vijzelgemaal Ennemaborgh.

Projectnummer: 
VA2010_47

Pompproducent Landustrie werkt aan de ontwikkeling van een visvriendelijke vijzel. Twee exemplaren hiervan zijn in gemaal Ennemaborgh geplaatst, in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s. In het najaar van 2010 is een onderzoek uitgevoerd om
de visoverleefbaarheid van de vijzels te evalueren. In de onderzoeksperiode bleek dat het visaanbod onvoldoende was om hierover een uitspraak te doen. Aanvullend op dit onderzoek zijn kunstvissen (dummies) ingezet om een indruk te krijgen van de
visoverleefbaarheid bij gemaal Ennemaborgh.

Aangenomen wordt dat geluid dat een gemaal onder water produceert, een rol speelt bij de vispasseerbaarheid. Hoge geluidproductie zou daarbij de vissen afschrikken waardoor het gemaal een barrière vormt in de stroomafwaartse vismigratie. In het kader van het STOWA gemalenonderzoek is een start gemaakt met het in kaart brengen van de onderwatergeluidsproductie door gemalen. In navolging hierop zijn ook bij gemaal Ennemaborgh en gemaal Oude Geut geluidsmetingen verricht.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

.

Meer publicaties