Onderzoek naar het visbestand in kanaal Bossuit-Kortrijk, najaar 2011

Projectnummer: 
VA2011_17

In oktober 2011 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in het kanaal Bossuit-Kortrijk middels een elektro- (aggregaat) en zegenvisserij, om zo de lacunes in de kennis over de vissoortensamenstelling en de totale visbiomassa in het kanaal op te heffen. Er zijn 15 vissoorten gevangen verdeeld over 3422 vissen (156 kg). De geschatte visbiomassa van het kanaal is 69 kg/ha, wat redelijk is in vergelijking tot overige kanalen. Het visbestand wordt op basis van gewicht gedomineerd door paling (35%), blankvoorn (20%), karper (16%) en brasem (11%), en in aantallen door baars (41%), blankvoorn (28%) en pos (19%). Het gewichtsaandeel roofvis in het totale gevangen visbestand is 2,2% (baars > 15 cm: 1,3% en snoekbaars: 0,9%). Op basis van gewicht bestaat het visbestand voor 94,5% uit eurytope soorten, voor 5,4% uit limnofiele soorten (zeelt en rietvoorn), en voor 0,1% uit rheofiele soorten (winde). Tenslotte is een verwaarloosbaar deel van het visbestand exoot (zonnebaars). In vergelijking tot het visstandonderzoek van het INBO (2009) is vooral voor snoek en snoekbaars een afname te zien in het aantal locaties waar de soort is aangetroffen. Hierbij kan de gebruikte vismethode een rol hebben gespeeld (in 2009 is met fuiken gevist). Het viswater van het kanaal Bossuit- Kortrijk is niet eenduidig te typeren. Het viswatertype dat de situatie het meest benaderd is het brasem-snoekbaars viswatertype. De verwachting is dat de visstand op korte termijn niet snel zal veranderen. Voor de ontwikkeling van een meer soortenrijke visstand in het kanaal verdient het aanbeveling om het areaal natuurvriendelijke
oevers te vergroten.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

.

Meer publicaties