Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007

Projectnummer: 
VA2007_17

Een van de mogelijke barrières voor vis om te migreren van de Noordzee naar het Noordzeekanaal zijn de schutsluizen bij IJmuiden. In het voorjaar van 2007 is met sonarapparatuur gekeken naar vismigratie door de grootste schutsluis van IJmuiden (Noordersluis). Of deze sluis daadwerkelijk een barrière vormt voor de vismigratie wordt duidelijk in dit rapport.

.

Meer publicaties