Onderzoek naar vismigratie door een temporele nevengeul en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek met PIT telemetrie

Projectnummer: 
VA2010_28

In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor waarschijnlijk vissen tussen beektrajecten konden migreren. Het creëren van dergelijke temporele vismigratiezones lijkt in potentie een effectieve maatregel om zowel vismigratie als cultuurhistorische waarden binnen beeksystemen te herstellen en te behouden. Om het concept
van een temporele vismigratiezone te testen is in 2010 een temporele nevengeul in een natuurlijke laagte gegraven bij een watermolen in de Itterbeek. In 2011 is hier vervolgens een innovatief vismigratieonderzoek uitgevoerd met behulp van PIT telemetrie en een automatische visteller (Fish Counter).

.

Meer publicaties

Pagina's