Optimalisatie glasaalcollector: hydraulische metingen

Projectnummer: 
VA2008_41b
Toepassing(en): 

Aan de hand van hydraulische metingen, is de werking van de glasaalcollector getest. De resultaten hebben geleid tot een voorstel om de collectoren te verbeteren. 

Download het rapport: Optimalisatie glasaalcollector: hydraulische metingen

Zie ook de publicatie 'Onderzoek naar de werking van de glasaalcollector onder veld- en laboratorium omstandigheden'.

.

Meer publicaties