Pit telemetrie grote modderkruiper Gelderse vallei en Rijnstrangen.

Projectnummer: 
VA2011_10

Om meer inzicht te krijgen in geschikte herstelmaatregelen voor de grote modderkruiper doet stichting RAVON onderzoek naar de ecologie voor de soort. Hiervoor heeft VisAdvies bij volwassen dieren uit een sloot in de Gelderse Vallei en een sloot in de Rijnstrangen kleine PIT-tags (13 mm en 23 mm) geïmplanteerd. De vissen zijn vervolgens door RAVON gedurende ruim een jaar maandelijks gevolgd met behulp van een handontvanger om inzicht te krijgen in de migratie en het habitatgebruik van de soort.  Het zenderen van vissen door middel van een PIT tags is inmiddels een beproefde periode waar Visadvies B.V. ook in ander projecten goede ervaringen mee heeft opgedaan.

 

.

Meer publicaties