Sonaronderzoek naar de visstand in de Sloter- en Gaasperplas (KRW)

Projectnummer: 
VA2010_35

De Sloterplas voldoet volgens de Kader Richtlijn Water niet aan de waterkwaliteitseisen. Vooral de overlast van de giftige blauwalg is een zorg voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Onduidelijk is welke factoren hierbij een sleutelfactor spelen. Om meer inzicht te krijgen in de “vis” –component, is in januari 2011 een visstandonderzoek met sonar apparatuur uitgevoerd. in opdracht van Waternet (uitvoerende instantie van het waterschap AGV).

Het onderzoek in 2011 was vooral gericht op de omvang van de populatie grote vis en in het bijzonder op de grote karper en brasem. In de Sloterplas wordt karper uitgezet door de sportvisserij en is internationaal vermaard om de bijzonder grote exemplaren tot over de 20 kilogram. De aanname voor het onderzoek was dat het grootste deel van de (grote) karper- en brasempopulatie in het diepe deel van de Sloterplas overwintert. Aanvullend zijn onderwater videoopnamen gemaakt om eventueel onderscheid te kunnen maken tussen karper en brasem. Als referentie is tevens een sonarbemonstering uitgevoerd in de Gaasperplas. Dit water voldoet wel aan de eisen van de KRW met betrekking tot de waterkwaliteit.

De totale visbiomassa in de Sloterplas werd in dit onderzoek geschat op 16 kg/ha en bleef daarmee onder de verwachting dat er in de winter minimaal 100 kg/ha grote vis kan worden aangetroffen. In de Gaasperplas was de visbiomassa lager (5 kg/ha). Op de videobeelden zijn bovendien geen grote vissen waargenomen. Aangenomen wordt dat de vissen van de Sloterplas in hoofdzaak in aangesloten wateren in de omgeving overwinteren en in het voorjaar terugkeren.

Ten behoeve van het onderzoek zijn onderwatervideo-opnamen gemaakt voor de Sloterplas en de Gaasperplas: 

Onderwater filmopnames VisAdvies in de Sloterplas (Amsterdam) in het kader van SONAR visstandbemonstering (feb.2011)
Onderwater filmopnames VisAdvies in de Gaasperplas (Amsterdam) in het kader van SONAR visstandbemonstering (feb.2011)

.

Meer publicaties