Sterfte van migrerende zalm-smolts bij de stuw en waterkrachtcentrale Linne

Projectnummer: 
VA2010_18

Met het doel om de zalm weer terug in de rivieren te krijgen, worden zalm smolts uitgezet in de zijrivieren van de Rijn en de Maas. Sinds 1984 hebben herintroducties plaatsgevonden, waarbij eieren en jonge zalmen van uiteenlopende levensstadia zijn uitgezet in zijriviertjes van de Maas (in de Ardennen en de Roer in de Eifel) en de Rijn (onder andere in de Sieg en Ahr).

Tijdens de migratie van de smolts richting Noordzee, vindt natuurlijke sterfte plaats door ziekte en predatie. Daarnaast kan tijdens de migratie additionele sterfte optreden als gevolg van het passeren van kunstwerken, zoals stuwen en waterkrachtcentrales. Op verzoek van RWS Limburg heeft VisAdvies een onderzoek uitgevoerd om de natuurlijke sterfte en additionele sterfte na het passeren van het stuwcomplex Linne in kaart te brengen. 

Gebleken is dat vissen, die door de waterkrachtcentrale passeren, aantoonbaar meer schade ondervinden dan vissen die over de stuw gaan.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

.

Meer publicaties