Vis in stromende wateren

Projectnummer: 
VA2006_56
Toepassing(en): 

VisAdvies heeft in opdracht van RWS-RIZA de infobladen over vis in stromende wateren verbeterd. De rapportage omvat 3 delen:
-Doelvariabelen, stuurvariabelen, ingrepen en maatregelen;
-Inventarisatie van geplande, gerealiseerde en geëvalueerde herstelmaatregelen bij waterbeheerders;
-Case study deelstroomgebied Maasland.

.

Meer publicaties