Vismonitoring de Jeker met automatische visteller

Projectnummer: 
VA2007_37
Toepassing(en): 

In 2007 is in de Jeker een vispassage voorzien van een visteller die alle passerende vissen permanent registreert. In het eerste jaar (2007) waren er problemen door onvoorziene omstandig- heden in de vispassage. Turbulentie maakte de metingen onmogelijk. In het voorjaar van 2008 waren de problemen goeddeels opgelost en kon een eerste meetsessie worden uitgevoerd. In het voorjaar zijn ca 1100 vissen door de vis- passage tot boven de stuw opgetrokken. Het betrof in hoofdzaak vissen tot 30 cm. De groots waargenomen vissen waren ca 60 cm. In tegenstelling tot eerdere waarnemingen bij een vergelijkbaar onderzoek in Brabant, migreerden de vissen gelijk verdeeld over de dag met een lichte voorkeur voor de nacht. Wellicht heeft de beschutte constructie in de Jeker hier mee te maken.

.

Meer publicaties

Pagina's