Vismonitoring Veerse Meer 2006/ 2007

Projectnummer: 
VA2005_20
Bestand(en): 

Jaarrond monitoring van de visstand in het Veerse Meer van mei 2006 tot mei 2007, waarbij gebruik is gemaakt van sonar-onderzoek, kor- en kuilvisserij, fuikvisserij en hengelvangstregistratie.

.

Meer publicaties