Sonarbemonstering / monitoring

Het gebruik van vis-sonar is een bijzondere manier om inzicht te krijgen in de visstand en de bewegingen die vissen onder water maken. Er is geen net nodig om te weten hoeveel vis er in het water zit. VisAdvies is gespecialiseerd in het gebruik van deze "akoestische methode". 

Inzet van sonarapparatuur voor bepaling van de omvang van de visstand
Sonarapparatuur heeft zich de laatste jaren bewezen als uitstekend hulpmiddel bij het visstandbeheer. Met sonarapparatuur wordt onder water geluid als een bundel uitgezonden. Met de echo’s wordt een ruimtelijk beeld verkregen van de visstand.

EchogramAantal vissen
Een van de belangrijkste toepassingen van sonar is de bepaling van het aantal vissen per volume-eenheid in een gebied. Op de afbeelding links zijn de individuele vissen op het echogram te zien (de brede balk links onder in de figuur is de bodem). Naast de visdichtheid, wordt met de sonar van elke individuele vis een schatting gemaakt van de lengte. Het resultaat is een lengtefrequentieverdeling, zoals we die van de conventionele metingen kennen.

Visbiomassa
Aan de hand van het geschatte aantal vissen kan in combinatie met de resultaten van een conventionele visserij tevens een schatting worden gemaakt van het totale gewicht van de vissen per volume-eenheid (visbiomassa). De inzet van de sonar beperkt zich tot wateren die twee meter en dieper zijn. VisAdvies is na enige jaren ervaring met sonar zeer te spreken over deze toevoeging. De voordelen zijn evident. Werken met sonar scheelt tijd en mankracht, is visvriendelijker, terwijl aan precisie en kennis wordt gewonnen.

De sonarboot van VisAdviesNachtwerk
De sonar is het meest effectief gedurende zomerse nachten. In de praktijk is gebleken dat vissen ’s nachts het meest homogeen over de waterkolom zijn verdeeld, betrouwbare bestandopnames zijn daarom in die periode het grootst. Er zijn duidelijke voordelen te noemen van het gebruik van sonar bij metingen van de visstand, in vergelijking met de conventionele visserij met netten om een schatting te maken van de visstand. In de eerste plaats is er nauwelijks of geen verstoring van de vis. Door het ongewild opjagen van vis bij een conventionele visserij kan de schatting sterk afwijken van de werkelijke hoeveelheid vis die in het proefgebied aanwezig is. In de tweede plaats is de inspanning relatief laag. Gegevens worden verzameld tijdens een boottocht waar verder geen fysieke inspanning aan te pas komt. De gemiddelde vaartijd bij een maximale snelheid van 4 km/uur bedraagt circa 8 uur per 1000 hectare proefgebied.

Schermafbeelding van de Sonar-CD van VisAdviesDe informatie over de werking en toepassing van sonar van VisAdvies is beschikbaar als digitale presentatie. Download hier de digitale presentatie van sonar (6 MB). Om de presentatie te bekijken, unzip de bestanden naar een nieuwe map en open sonar2005.exe.