Conventionele visserijen

Naast de kennis van technische onderzoeksmethoden hebben medewerkers van VisAdvies ook veel ervaring met het zetten van fuiken en bemonsteren met de zegen-, kuil- en elektrovisserij. Visserijen op grotere wateren worden uitgevoerd in samenwerking met een vast partner. 

Fuikbemonsteringen
Fuiken worden vooral ingezet bij monitoring van vismigratie, schadeonderzoeken en visstandonderzoek. Door een fuik (vaak aan een frame) achter een gemaal, vispassage of uitstroom van een waterkrachtcentrale te plaatsen worden de passerende vissen opgevangen.

 

Elektrovisserij
Elektrovisserij wordt uitgevoerd bij visstandonderzoek en het afvissen van watergangen. Een elektrovisserij wordt vanuit een boot of wadend met een mobiel apparaat uitgevoerd.  

 

Zegenvisserij
De zegen wordt ingezet bij visstandonderzoek of bij het afvissen van watergangen. De zegen wordt met behulp van een boot in een halve cirkel in het water uitgevaren. Vervolgens wordt de zegen langzaam aan de waterkant dichtgetrokken.

 

Kuilvisserij
De kuil wordt ingezet bij visstandonderzoek. De kuil wordt met twee boten met ongeveer 5 km/u vooruit getrokken. De kuil kan worden gebruikt om vrij zwevend in het water te vissen, maar ook om vlak langs de bodem te vissen. 

 

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.