Migratiegedrag

Aanpassingen in stroomgebieden en waterbeheer zorgen voor knelpunten voor vissen. Stuwen, waterkrachtcentrales, koelwaterlozingen en sluizen zijn barriers voor vissen waardoor zij niet in stroomop- of stroomafwaartse richting kunnen migreren. Onderzoek naar het gedrag dat vissen bij deze objecten vertonen en de manier waarop ze deze objecten vervolgens passeren is dan ook van groot belang om de migratieroutes te optimaliseren. 

Telemetrie
Afhankelijk van het vraagstuk wordt de opzet bepaald. Om het gedrag van vissen in grotere watersystemen zoals de Rijn en de Maas in kaart te brengen worden telemetriesystemen zoals VEMCO of NEDAP ingezet. In kleinere beeksystemen wordt PIT telemetrie ingezet. Vissen kunnen ook 3 dimensionaal (3D) worden gevolgd met akoestische zenders. Het gedrag van de vis bij een stuw, waterkrachtcentrale of koelwaterlozing kan nauwkeurig in kaart worden gebracht. Ook wordt onderzoek gedaan met merk-en-terugvangst acties. Deze onderzoeken worden uitgevoerd met PIT tags en Floy-tags.

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.