Automatische vistellingen in volle gang

Inmiddels is op verschillende locaties in Nederland een automatische visteller geïnstalleerd. De tellers, de meeste voorzien van een videocamera, zijn geplaatst bij vissluizen, bekken- en "de Wit" vispassages. De eerste tellingen zijn al binnen gekomen via het internet en de eerste vissen (windes, snoeken, blankvoorns en brasems) zijn met de videocamera op beeld vastgelegd. 

Nieuwe inzichten!
Afgelopen jaar zijn met de automatische visteller en videocamera nieuwe inzichten verkregen over het gedrag van vissen bij het passeren van een vismigratievoorziening. Dit jaar wordt, anders dan bij andere onderzoeken, de werking van de vismigratievoorzieningen geëvalueerd. Aan zowel de instroomopening als de uitstroomopening is een automatische visteller geïnstalleerd. Het aantal vissen dat de vispassage inzwemt en uitzwemt wordt geregistreerd waardoor de efficiëntie van de vismigratievoorziening kan worden bepaald.

Op het kaartje van Nederland zijn de verschillende locaties waar FishCounters geplaatst zijn weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.