Bureau VisAdvies zet OVB-onderzoek slagvaardig voort

(uit: OVB bericht oktober 2005)

Onderzoek naar de visstand is al jarenlang een van de handelsmerken van de OVB. De advisering en de beheervoorlichting aan hengelsportorganisaties zal in de nieuwe vereniging Sportvisserij Nederland op dezelfde voet worden voortgezet. Het specialistische visonderzoek door de afdeling Onderzoek in opdracht van derden echter staat voortaan op eigen benen. Vanaf 1 oktober zet het nieuwe bedrijf VisAdvies BV het OVB-onderzoek slagvaardig voort.

De kersverse directeuren van VisAdvies BV zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest om de nieuwe zelfstandige onderneming van de grond te tillen. Directeur Tim Vriese, voorheen hoofd van de afdeling Onderzoek van de OVB: "Daar komt heel wat bij kijken. Iemand vergeleek het starten van een bedrijf met het maken van een reis, waarbij je niet precies weet waar je terechtkomt en dus ook niet weet wat je mee moet nemen." Maar met enige trots kunnen Vriese en mede-directeur Jan Kemper nu de nieuwe kantoorlocatie in Utrecht tonen, waar vijf voormalige OVB-medewerkers aan de slag zullen gaan.

Geavanceerd onderzoek
Gedurende de voorbereidingen van de fusie met de NVVS, werd al snel duidelijk dat het onderbrengen van een commerciële poot binnen Sportvisserij Nederland niet wenselijk was. Kemper, tot 1 oktober projectleider bij de OVB: "Naar onze opdrachtgevers toe willen we ons namelijk onafhankelijk kunnen tonen. En het moet duidelijk zijn dat we dan wel de erfgenaam zijn van het OVB-onderzoek, maar dat we wel een commerciële partij zijn." Voor Kemper en Vriese en hun medewerkers, is het een grote uitdaging om op een nieuwe, slagvaardige manier met projecten en opdrachtgevers om te gaan. "Daar waren we na jaren van omvorming bij de OVB wel aan toe."
VisAdvies wil zich duidelijk onderscheiden van de vele groene adviesbureaus. "We zoeken het niet in verbreding van het werkterrein, maar willen ons profileren als specialist op het gebied van vis. En dan vooral in het onderzoek met geavanceerde technologie", geeft Kemper aan. De medewerkers van VisAdvies zijn dan ook stuk voor stuk gespecialiseerd in het werken met moderne technieken om bijvoorbeeld vismigratie en visbiomassa in beeld te brengen. Voor een deel kan VisAdvies beproefde apparatuur en technieken inzetten die traditionele visvangsttuigen als fuiken en kuilen overbodig maken, zoals telemetrisch onderzoek met transponders en een elektronisch vistelsysteem. Ook met het gebruik van sonar zet VisAdvies het OVB-onderzoek voort.
" Daarnaast richten we ons vooral ook op de invoering, ontwikkeling en verfijning van nieuwe technieken." Als voorbeeld noemen Kemper en Vriese het gebruik van akoestische tags, radiomerken die bij vissen worden aangebracht en die geluidssignalen uitzenden. "Je kunt meerdere hydrofoons, die deze geluiden kunnen ontvangen, plaatsen bij waterkrachtcentrales of sluizen. Zo krijg je een driedimensionaal beeld van het zwemgedrag van vissen bij obstakels voor de vismigratie. Je kunt dan bijvoorbeeld bepalen of visgeleidingssystemen werken."

Kwaliteit
Vriese benadrukt dat het bij VisAdvies niet om technisch geavanceerd onderzoek alleen gaat. Vriese: "We zien het ook als taak om opdrachtgevers er op te wijzen dat kwaliteit belangrijk is bij het onderzoek. Monitoring van de visstand wordt steeds belangrijker, en er zijn veel spelers op de markt die elkaar beconcurreren. Maar je moet als opdrachtnemer wel weten waar je mee bezig bent. En gekwalificeerd personeel inzetten met kennis van zake." Kemper voegt hier aan toe dat VisAdvies weliswaar nog maar net bestaat, maar feitelijk geen nieuw bedrijf is: "We pionieren niet, we hebben al zeker vijftien jaar ervaring met onderzoek aan vissen."
Volgens Vriese wil en kan VisAdvies waterbeheerders goed adviseren hoe ze de visstandmonitoring in hun beheersgebied het beste vorm kunnen geven. “De voorschriften van de Kaderrichtlijn Water brengen waterbeheerders nog in grote verwarring. De kennis ontbreekt vaak om een eigen plan te trekken. Dat kan negatief uitwerken.” Het liefst delen Kemper en Vriese hun kennis daarom al vóór een offerteaanvraag met hun opdrachtgevers: “Zo kom je tot de beste vraagstellingen en aanpak, en krijg je geen opdracht die de plank volledig misslaat.” Nu al investeert VisAdvies daarom in goede contacten met waterbeheerders.
Ook met het beheer van het binnen de OVB ontwikkelde Vismigratie-informatiesysteem kan VisAdvies waterbeheerders van dienst zijn, aldus Vriese. “Waterschappen moeten zich als organisatie transparanter gaan opstellen naar de burger toe. Dit informatiesysteem geeft ze de mogelijkheid om de buitenwereld te laten zien wat ze doen. Bovendien helpt het ze te voldoen aan de Beneluxbeschikking over de vismigratie.”

Flexibel
VisAdvies zal naast het praktische onderzoek ook beleidsondersteunende diensten aanbieden. Vriese: “Wij kunnen de concurrentie met grote instituten aan. We zijn flexibeler en werken goedkoper.” Het adviesbureau zal daarbij veel samenwerking zoeken met partners om een compleet pakket aan te kunnen bieden, zoals technische bestekken bij ontwerpen voor vismigratievoorzieningen. “We zijn dan wel met vijf man, maar kunnen een groot netwerk inzetten van inhoudelijke specialisten en uitvoerders van visstandbemonstering, zoals beroepsvissers. Daarbij blijven wij de kwaliteit bewaken”, vult Kemper aan.

Relatie met Sportvisserij Nederland
De band met de OVB is niet per direct verbroken. Tot 1 januari loopt nog het onderzoeksprogramma van de OVB. VisAdvies zal de lopende projecten in ieder geval tot die tijd overnemen. Maar ook daarna zal het bureau een deel van het gesubsidieerde takenpakket uitvoeren, totdat Sportvisserij Nederland goed ’in de benen staat’. De beheervoorlichting aan visrechthebbende sportvisserijorganisaties blijft primair een basisactiviteit van Sportvisserij Nederland. VisAdvies is wel beschikbaar voor eventuele technische ondersteuning, bijvoorbeeld met sonaronderzoek. Vriese: “We hebben een gezamenlijke historie. Er blijft wat ons betreft een warme band bestaan en we blijven elkaar informeren en zaken doen.”

.