Ministerie van infrastructuur en milieu vraagt om medewerking bij zenderonderzoek!

Oproep
Begin van 2013 is VisAdvies in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (RWS) een onderzoek gestart naar de intrek van salmoniden bij de Haringvlietsluizen. Hiervoor worden 150 geslachtsrijpe salmoniden (zeeforel of zalmen) voorzien van  een electronisch merk. Mocht je een zalm vangen met een hechting aan de buikzijde, of een zender terugvinden, meldt dit dan bij een van de contactpersonen waarvan het telefoonnummer op de transponder is te vinden (zie foto). Dit zou het onderzoek zeer helpen en bovendien wordt je medewerking beloond met een kleine vergoeding. (Een levend gevangen salmonide dient natuurlijk wel te worden teruggezet, zodat  deze gedurende zijn migratie kan worden gevolgd.)

Achtergrond
Het merken van salmoniden voor het Haringvliet heeft als doel de nulpuntsituatie van het intrekmoment vanuit de voordelta door de Haringvlietdam en de optrek via de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal vast te leggen onder de huidige omstandigheden. In een later stadium zullen deze gegevens worden gebruikt om de effecten van mogelijk ander spuibeheer van de Haringvlietspuisluizen te evalueren. Daarnaast moet het onderzoek informatie opleveren over het migratiegedrag van vissen in het benedenrivierengebied.  

.