Onderzoek naar het effect van waterkrachtcentrales op migrerende schieraal.

De vooruitzichten voor de Europese aal zijn somber. Vooral het aanbod van jonge glasaal op de kust neemt jaarlijks af. Het is echter onduidelijk in welke levensfase van de aal de soort het meest wordt bedreigd, zodat op alle niveaus beschermende maatregelen worden genomen. Een belangrijk aspect is de schade die stroomafwaarts migrerende schieralen ondervinden bij gemalen en waterkrachtcentrales (WKC's). Om richting te geven aan regelgeving met betrekking tot de maximale toegestane schade bij WKC's, is onderzoek uitgevoerd om de overleving van schieralen te bepalen na het passeren van de turbines. Voor het tijdschrift van RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland) heeft VisAdvies een artikel geschreven over het onderzoek in de Maas.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

.