Resultaten från fiskräknaren i Björkeån

Återställande av vattendrag
Många åar och älvar i Sverige anpassades för timmerflottning under tidigare århundraden. Detta resulterade i hinder för fiskvandring från östersjön. Nyligen har stora ansträngningar gjorts för att återställa vattendragen genom att placera stenblock i flodbädden för att skapa höljor, samt att bygga fiskvägar.

Övervakning av fiskvandring
En av de största utmaningarna är att utvärdera nyttan av alla dessa åtgärder. Den vanligaste metoden för att studera fiskvandring är att använda ryssjor. Det finns dock många nackdelar med denna metod. En ryssja är mycket selektiv för småfisk vilket resulterar i en underskattning av större arter/individer. Speciellt i klart vatten ser fisken ryssjan och vägrar simma in i den. Ett bättre alternativ är en fiskräknare. VisAdvies använder en förbättrad version av Aquantic Logies fiskräknare. En undervattenskamera är ansluten för att kunna artbestämma fisken.

 

 

Björkeån (röd pil) är en av många vägar till de svenska sjösystemen.

Försöksanläggning
Länsstyrelsen i Gävleborg gav VisAdvies i uppdrag att studera fiskvandringen i Björkeån. Innan ån restaurerades 2012 var fiskvandringen praktiskt taget obefintlig. Efter återställandet fångades 512 abborrar, 178 mörtar och sex gäddor i en ryssja 2014. Våren 2015 började VisAdvies övervaka fiskvandringen med hjälp av fiskräknaren.

De första resultaten
Migrationen domineras till stor del av mört, abborre och gädda. Bara under de första veckorna registrerades 2340 fiskar som vandrade uppströms. En toppnotering gjordes den 18:e april då nästan 400 fiskar passerade fiskräknaren. Många större exemplar av mört, abborre och gädda passerade räknaren i uppströms riktning. Mört och abborre vandrade mestadels i stim.

 

Video('s): 
Vandrande fisk som passerar genom fiskräknaren.

.