RWS Limburg vraagt om medewerking bij zenderonderzoek!

Oproep
Begin april is VisAdvies in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg een onderzoek gestart naar de overleving van jonge zalm in de Maas. Hiervoor zijn 200 zalmpjes inwendig voorzien van een electronisch merk (transponder) en uitgezet, en tot aan zee gevolgd. Mocht je een zalm vangen met een hechting aan de buikzijde, of een zender terugvinden, meldt dit dan bij een van de contactpersonen waarvan het telefoonnummer op de transponder is te vinden (zie foto). Dit zou het onderzoek zeer helpen en bovendien wordt je medewerking beloond met een kleine vergoeding. (Een levend gevangen zalm dient natuurlijk wel te worden teruggezet, zodat  deze gedurende zijn migratie kan worden gevolgd.)

Achtergrond
Met het doel om de zalm weer terug in de rivieren te krijgen, worden zalm smolts uitgezet in de zijrivieren van de Rijn en de Maas. Sinds 1984 hebben herintroducties plaatsgevonden, waarbij eieren en jonge zalmen van uiteenlopende levensstadia zijn uitgezet in zijriviertjes van de Maas (in de Ardennen en de Roer in de Eifel) en de Rijn (o.a. in de Sieg en Ahr).

Gedurende het verblijf van jonge zalm in de rivier, krijgen de smolts een imprint van de karakteristieken van de rivier en zullen ze terugkomen als volwassen zalm na een verblijf van 1-3 jaar op zee. Het terugkeerpercentage van volwassen zalm is erg laag. Een van de mogelijke oorzaken voor de geringe terugkeer is waarschijnlijk het verlies van smolts tijdens de stroomafwaartse migratie, door bv. waterkrachtcentrales, predatie door vogels en roofvis en eventueel door visserij.

.