Steurvangst in het Benedenrivierengebied

In het benedenrivierengebied is op 4 december 2006 een steur gevangen. De beroepsvisser trof de vis aan tijdens het binnenhalen van één van zijn kieuwnetten. Gelukkig was de vis al enigszins vermoeid en kostte het niet al te veel moeite om de vis binnen te halen. Hierdoor hebben de vis en beroepsvisser geen schade over gehouden aan de kennismaking met elkaar.

Bij VisAdvies BV hebben we te maken met vis en zijn omgeving. Wij vinden het dan ook fijn om op de hoogte te blijven van de bijzondere vangsten in de Nederlandse wateren. Vandaar dat wij nog wel eens worden gebeld door beroepsvissers die een bijzondere vangst hebben gedaan. Zo ook op maandag middag 4 december. Er is een grote steur gevangen in het benedenrivierengebied.

Naar aanleiding van het telefoontje zijn medewerkers van VisAdvies BV afgereisd naar het benedenrivierengebied. Hier hopen wij een Atlantische steur aan te treffen. Een soort die sinds 1952 niet meer in Nederland is waargenomen en ernstig bedreigd is. Het zou leuk zijn om weer een teken van leven te zien van deze soort. Publiciteit voor een ernstig bedreigde vissoort is niet verkeerd.

Na verschillende metingen te hebben verricht is vastgesteld dat we hier te maken hadden met een Russische steur (Acipenser gueldenstaedtii) en dus niet de Atlantische zoals gehoopt. De lengte van de vis was 146 centimeter en hij woog 20 kilogram. Het gaat hier dus om dezelfde vissoort als de steur die is aangetroffen in het Hollandsch Diep op 22 mei 2006. De vis is na de meting weer losgelaten in de benenedenrivieren.

.