Studiereis krab- en rivierkreeftvisserij Louisiana, VS

De laatste jaren nemen populaties van verschillende exotische soorten rivierkreeften sterkt toe in de Nederlandse wateren, waaronder de rode (Procambarus clarkii), de gevlekte (Orconectes limosus) en de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis). Deze exoten hebben een grote impact op de bestaande ecologie en tasten dijken en dammen aan middels het graven van holen. De Chinese Wolhandkrab (Eriocheir sinensis) is al veel langer te vinden in de Nederlandse wateren. De marktprijs van deze krab is de laatste jaren gestegen en de soort vormt daarom voor vissers een mogelijke aanvullende inkomstenbron.

EUIn het kader van een EL&I subsidie, mede gefinancierd vanuit het Europese Visserijfonds, is VisAdvies in samenwerking visserijbedrijf Werkhoven een zoektocht gestart naar een tweetal vangtuigen voor het vangen van rivierkreeften en wolhandkrabben.

Op dit moment is het in Nederland alleen toegestaan om met bestaande vistuigen op krabben en kreeften te vissen, met als nadeel de grote kans op bijvangsten. Het project heeft als hoofddoel om vangtuigen te ontwikkelen die géén bijvangsten hebben in de vorm van aal en andere vissoorten.

Visser met vangtuigHendry Vis (VisAdvies) en Arnold Werkhoven (visserijbedrijf Werkhoven) zijn eind april afgereisd naar de Amerikaanse staat Louisiana om ervaringen op te doen met de visserijen op krabben en rivierkreeften.

De staat Louisiana is de grootste producent én consument van rivierkreeft in de VS. In de brakke delta van de Mississippi wordt op krabben gevist.

Tijdens de studiereis werd uitvoerig aandacht besteed aan enerzijds de krabbenvisserij in de delta van de Mississippi en anderzijds aan de rivierkreeftvisserij in het stroomgebied van de Atchafalaya rivier.

Er zijn bezoeken gebracht aan producenten van vangtuigen, beroepsvissers, handelaren, biologen en instanties die in Louisiana de visserij reguleren.

 

Krabben vangtuigenEr is veel kennis opgedaan over (1) de verschillende vangtuigen die de Amerikanen hanteren en (2) het voorkómen van bijvangsten.

Met deze kennis zal er nog dit jaar een veldonderzoek worden gestart met een aantal prototypen vangtuigen die zijn aangepast aan de Nederlandse situatie.

Zie ook: Test van krab- en kreeftkooien met subsidie van min. v. EL&I en Europees Visserij Fonds

Rapport: Onderzoek naar krab- en kreeftenkooien

 

.