Test van krab- en kreeftkooien met subsidie van min. v. EL&I en Europees Visserij Fonds

In 2011 heeft VisAdvies een subsidie toegekend gekregen van het Ministerie van EL&I en het Europees visserijfonds (EVF) voor een onderzoek naar een geschikt vangtuig voor Chinese wolhandkrabben en kreeften. Deze soorten worden door beroepsvissers steeds meer gewaardeerd. Het geheel kreeg een extra impuls doordat de minister van EL&I in 2010 toestemming gaf om op wolhandkrabben te vissen in de gesloten periode voor aalvistuigen.
Helaas werd het onderzoek halverwege de looptijd ingehaald door de politiek, toen werd besloten dat de vangst van Wolhandkrabben werd verboden, in grote delen van Nederland.

Op basis van een literatuurstudie en een studiereis naar Amerika (Louisiana) is voor het vangen van uitheemse rivierkreeften een uit gaas vervaardigd vistuig gevonden dat zonder aanpassingen in Nederland kan worden gebruikt. Voor de vangst van wolhandkrabben is een nieuw vistuig ontworpen dat is gebaseerd op een vistuig dat in Amerika met succes wordt gebruikt voor het vangen van de blauwe zwemkrab.
De fuiken zijn getest in veld- en laboratoriumomstandigheden.  Uit de resultaten bleekdat de geselecteerde vistuigen zeer selectief vissen. In verhouding tot het gewicht van de gevangen wolhandkrabben en kreeften, was de bijvangst minimaal.

Zie ook: Studiereis krab- en rivierkreeftvisserij Louisiana, VS

Rapport: Onderzoek naar krab- en kreeftenkooien

.