Uitbreidingen PIT stations in het Noorden

In opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s heeft VisAdvies de afgelopen jaren verschillende PIT telemetrie systemen gerealiseerd. In diverse stroomgebieden (o.a. die van het Peizediep, Dwarsdiep en de Hunze zijn één of meer detectiestations aangelegd en zijn vissen voorzien van een PIT tag.

Dit voorjaar is hier een nieuw stroomgebied aan toegevoegd. VisAdvies heeft in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s twee vispassages in de Westerwoldse Aa voorzien van detectiestations. Aan de benedenstroomse- en bovenstroomse zijde van de vispassages zijn antennes geplaatst, waarmee vissen individueel kunnen worden geregistreerd. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in zowel het visaanbod als de daadwerkelijke passages.
In de afgelopen maanden zijn stroomafwaarts van beide vispassages vissen voorzien van een PIT tag.

Inmiddels stromen de detecties binnen en zijn zelfs de eerste uitwisselingen van vissen tussen de twee vispassages (19 km) vastgesteld. Met deze informatie wordt inzicht verkregen in hoeverre vissen in staat zijn om de individuele vispassages en een de keten van vispassages te passeren.

.