VisAdvies begeleidt aanleg vispassage

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft VisAdvies een vispassage ontworpen voor natuurgebied Waverhoek. De vispassage moet bijdragen aan de intrek van met name driedoornige stekelbaarzen die als voedsel kunnen dienen voor foeragerende lepelaars en andere visetende vogels. Intrek van grote vissen moet juist worden voorkomen omdat deze van negatieve invloed kunnen zijn op het functioneren van het gebied. In het meest stroomafwaartse bekken is hiervoor een speciale weringsconstructie voorzien. VisAdvies begeleidt de aannemer bij de realisatie van de vispassage. De oplevering staat gepland voor begin november.

.