VisAdvies en Visserij Service Nederland zijn gestart met grootschalig visstandonderzoek in het Vlaamse Gewest.

In opdracht van Agentschap Natuur en Bos is VisAdvies in samenwerking met Visserij Service Nederland een grootschalig visstandonderzoek gestart in het Vlaamse Gewest. In de laatste twee weken van augustus zijn de eerste bemonsteringen uitgevoerd op het Zeekanaal Brussel-Schelde, kanaal Briegden-Neerhalen, Schipdonkkanaal, kanaal Plassendeale-Nieuwpoort en Nieuwpoort- Duinkerken. Electrovisapparatuur, zegens en kuilen zijn ingezet om de visstand te bemonsteren. In het najaar staan diverse grote en kleine stilstaande wateren in het Vlaamse Gewest op het programma.

Aanleiding
In het Vlaamse Gewest bevinden zich diverse kanalen rivieren en stilstaande wateren die erg belangrijk zijn voor de openbare visserij en het visstandbeheer. Voor de meeste van deze wateren zijn bovendien hengelvangstregistratiegegevens beschikbaar van viswedstrijden. Het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk voor het visstandbeheer in deze wateren. Een lacune in de kennis van de visstand in dergelijke wateren is het ontbreken van cijfers over de totale visbiomassa.

Doel
Door middel van een visstandonderzoek wordt getracht een beter inzicht te krijgen in de omvang, trends en evolutie van het visbestand in de betreffende wateren. Op basis hiervan kunnen streefbeelden en prioriteiten opgesteld worden en kunnen aanbevelingen gedaan worden naar het te voeren visstandbeheer, onder meer met betrekking tot het beheer, de inrichting en het uitzettingsbeleid op deze wateren.

 

.