Visadvies merkt recordzalm

In het bijna 20 jaar lopende migratieonderzoek naar zalm en zeeforel, werd in november 2011 een recordzalm gevangen van maar liefst 8,3 kilogram.

Sinds 1993 merkt VisAdvies voor RWS salmoniden in het kader van migratieonderzoek door de grote rivieren.

De vissen worden voorzien van een elektronisch merk (transponder) waarmee de vissen op afstand kunnen worden gevolgd. Voor het onderzoek wordt, met een speciale ontheffing van het ministerie van EL&I, door de familie de Visser voor het Haringvliet op zalm en zeeforel gevist.

Dat de grote rivieren sinds 2008 volledig optrekbaar zijn voor migrerende vissen, lijkt zijn vruchten af te werpen. Er worden niet alleen steeds meer vissen gevangen, maar ook worden er steeds grotere exemplaren aan de haak geslagen.

Een recordzalm van 101 cm met een gewicht van 8,3 kilogram werd dit jaar op 23 november in het Haringvliet aangetroffen. In het Boddengebied (Duitsland) is dit geen bijzonderheid. Echter, in het kader van het merkonderzoek en voor wat betreft hengelvangsten op het Nederlandse grondgebied, is dit een absoluut record.

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat er niet gericht op zalm gevist mag worden. Vissen die onverhoeds toch worden gehaakt, moeten direct en met zorg worden teruggezet.

.