VisAdvies test visvriendelijke axiaal pomp (SAF80)

Op aanvraag van Bedford Pumps Ltd. heeft VisAdvies een visvriendelijke axiaal pomp getest. (type SAF 80.05.12.) De vispasseerbaarheid en de visoverleefbaarheid van deze pomp is getest. De test is volgens een recent door VisAdvies opgesteld protocol om met een standaard methode (gemaal) pompen te testen op visvriendelijkeheid (zie onderaan de pagina).  

Methode
Het onderzoel is op 12 en 13 juni 2012 uitgevoerd in een droogdok. De pomp is getest door vissen gedwongen door de pomp heen te voeren. De pomp is getest op directe- en uitgestelde sterfte tot 48 uur na de test. In het onderzoek zijn drie groepen vis gebruikt, onderverdeeld in twee lengteklassen:

- Cyprinidae (zeelt en brasem) (grootte groep 1: <= 15 cm; grootte groep 2 > 15 cm)
- Percidae (baars) (grootte groep 1: <= 15 cm; grootte groep 2 > 15 cm)
- Anguillidae (paling) (grootte groep 1: <= 45 cm; grootte groep 2 > 45 cm)
 

De pomp werd bij de volgende specificaties getest:
- debiet 1300-1400 l/sec
- 330 RPM

Eerste resultaten
De Bedford Axial pomp (SAF 80.05.12.) kan als visvriendelijk beschouwd worden, er is geen enkele vis direct gestorven na de gedwongen blootstelling aan de pomp. Daarnaast zijn enkele (<5%) van de vissen gestorven na 48 uur, waarbij andere rollen factoren, als temperatuur van opslag, stress en netschade door het opvangnet ook een rol gespeeld kunnen hebben.

VisAdvies visvriendelijke pomp keurmerk
VisAdvies is ervaren in testen van pompen in Nederland. Vanuit de ecologische én techneuten sector is er grote vraag naar een gestandaariseerde methode om pompen te certificeren op visvriendelijkeheid. Daarom heeft VisAdvies een gestandaariseerde methode in een protocol vastgelegd. Dit protocol heeft met behulp van Nederlandse experts (ecologen en engineers) de eindfase bereikt. Op het moment wordt er bij het certificeringbureau NeN (www.NeN.nl) een officiële status aangevraagd, zodat wij een officieel keurmerk aan kunnen leveren na het testen van een pomp.   

.