Vissen tellen en filmen

Achtergrond
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft in 2009 een 'De Wit' vispassage aangelegd bij gemaal Kerkeland. Deze vispassage zorgt ervoor dat vissen vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de polders (2300 ha) aan de zuidzijde van het kanaal kunnen zwemmen en andersom.

Vissen tellen en filmen
Om de daadwerkelijke in- en uittrek te monitoren heeft VisAdvies voor de instroom van de vispassage een multi-electrode FishCounter met daaraan een onderwatercamera geïnstalleerd.  Bij passage van een vis wordt een signaal geregistreerd en naar het kantoor van VisAdvies verstuurd voor nadere analyse. Bij elke detectie wordt de camera geactiveerd en de passerende vis op film vastgelegd. Zowel bij helder als bij troebel water kunnen vissen op soort worden gedetermineerd.

Resultaten
De monitoring is in februari 2013 gestart en inmiddels zijn enkele honderden paairijpe vissen de polder ingetrokken om voort te planten. Naast de intrekkende vissen zijn ook enkele tientallen vissen die zich via de vispassage af laten zakken richting het Amsterdam-Rijnkanaal.

In onderstaamde video zijn verschillende paairijpe vissen te zien die een "de Wit" vistrap passeren.  

Video('s): 
Verschillende visoorten passeren vispassages Kerkeland

.