Weerzien van een oude bekende!

Al sinds 1996 worden zalmen en zeeforellen bij Stellendam gevangen en voorzien van een 'transponder' in hun buik. Op 58 meetpunten in de Nederlandse rivieren worden de vissen vervolgens gevolgd in hun migratie. Het is een van de inspanningen, van Rijkswaterstaat in dit geval, om de zalm, de zeeforel en ook andere vissen weer terug te krijgen in de Rijn en de Maas en uiteindelijk in hun oorspronkelijke paaigebieden.

Op 26 maart 2010 is onderstaande zeeforel gemerkt en uitgezet aan de buitenzijde van de Haringvlietdam (lengte: 51 cm, gewicht: 1440 g, bovenste foto). De vis werd gekenmerkt door een opvallend korte bovenkaak. In het najaar van 2010 werden door VisAdvies salmoniden gemerkt in de Maas bij Lith. De Maas wordt o.a. gekenmerkt door de vele stuwen, die een barrière vormen voor migrerende vissen. In de laatste 15 jaar heeft Rijkswaterstaat alle stuwen voorzien van vispassages waardoor de salmoniden in staat zijn hun paaigronden in de bovenstroomse delen van de rivier te bereiken.

Door het monitoren van salmoniden in de Maas wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden om vistrappen in stroomopwaartse richting te passeren. Ook wordt het eventuele verlies van salmoniden gedurende de tocht richting de paaigronden inzichtelijk gemaakt. Op 10 november 2010 werd een zeeforel met een opvallend korte bovenkaak gevangen in de Maas bij Lith. Na controle bleek het inderdaad om dezelfde vis te gaan die eind maart van dat jaar in Stellendam was gemerkt. De vis was in 7,5 maand 8 cm gegroeid en zijn gewicht was met maar liefst 85% toegenomen (onderste foto)! Op de foto’s is duidelijk te zien dat de oorspronkelijke schubschade grotendeels hersteld is.

Een oude bekende

 

.