Winde migreert door binnenstad Groningen.

In opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s heeft VisAdvies de afgelopen jaren verschillende PIT telemetrie systemen gerealiseerd. In diverse stroomgebieden (o.a. die van het Peizediep, Dwarsdiep, Hunze en Westerwoldse Aa zijn één of meer detectiestations aangelegd en zijn vissen voorzien van een PIT tag.

Sinds 2012 is er op deze wijze veel inzicht verkregen in het migratiegedrag van windes en andere vissoorten. Afgelopen maand werd wederom een bijzondere waarneming gedaan. Een winde die begin 2012 werd gemerkt in het Peizediep, werd geregistreerd op twee stations in de Hunze. De winde is vermoedelijk via de binnenstad van Groningen naar de Hunze gezwommen, over een afstand van minimaal 50 kilometer. Dergelijke resultaten geven een schat aan informatie over het migratiegedrag en de werking van vispassages op stroomgebiedsniveau.
In een eerder stadium werd met behulp van PIT telemetrie al de uitwisseling van een winde tussen het Peize- en Dwarsdiep aangetoond.    

 

.