Nieuws

VisAdvies sponsor van Fish Passage 2015

10/11/2014 Van 22 tot 24 juni 2015 vindt in Groningen de 15e editie van de Fish Passage Conference plaats. Honderden wetenschappers, ingenieurs, adviesbureaus en overheden vanuit de hele wereld komen bij een om kennis te delen over vismigratie, rivier herstel, monitoring, en meer. Lees meer...

VisAdvies begeleidt aanleg vispassage

31/10/2014 In opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft VisAdvies een vispassage ontworpen voor natuurgebied Waverhoek. Lees meer...

Uitbreidingen PIT stations in het Noorden

10/7/2014 In opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s heeft VisAdvies de afgelopen jaren verschillende PIT telemetrie systemen gerealiseerd. In diverse stroomgebieden (o.a. Lees meer...

Winde migreert door binnenstad Groningen.

26/6/2014 In opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s heeft VisAdvies de afgelopen jaren verschillende PIT telemetrie systemen gerealiseerd. In diverse stroomgebieden (o.a. Lees meer...

Vispassage wordt gebruikt als paaiplaats

16/5/2014 Op verschillende locaties in Nederland wordt het functioneren van vispassages met een nieuwe methode getest; met de FishCounter worden de vispassages zowel aan de in- en uitstroom gemonitord. Real-time data .... Lees meer...

Telemetrieonderzoek naar de intrekmogelijkheden voor stekelbaarzen bij gemaal de Helsdeur

2/4/2014 Anadrome, driedoorninge stekelbaarzen trekken in het voorjaar vanuit zee naar het zoete binnenwater om zich voort te planten. Deze populaties van de anadrome .... Lees meer...

Automatische vistellingen in volle gang

31/3/2014 Inmiddels is op verschillende locaties in Nederland een automatische visteller geïnstalleerd. De tellers, de meeste voorzien van een videocamera, zijn geplaatst bij vissluizen, bekken- en "de Wit" vispassages. Lees meer...

Geslaagde Wereldvismigratiedag Vispassage Hagestein

26/1/2014 Op zaterdag 24 mei 2014 vond de Werelvismigratiedag plaats bij stuwcomplex Hagestein. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag! Lees meer...

Wereldvismigratiedag 2014 Vispassage Hagestein

12/1/2014 Op 24 mei 2014 nodigt Rijkswaterstaat Oost u uit om deel te nemen aan de Wereldvismigratiedag bij Vispassage Hagestein. Lees meer...

VisAdvies profileert zich op Vismarkt 2013!

17/12/2013 Op 12 december 2013 presenteerde VisAdvies Bv. haar telemetrische onderzoekstechnieken, zoals de Fish Counter, PIT Telemetrie, 3D Telemetrie, Wetenschappelijke sonar en de Sensor Fish op de landelijke Vismarkt 2013. Lees meer...

Pagina's