Nieuws

VisAdvies onderzoekt overleving van schieraal bij stuw.

12/1/2015 In Nederland is in het verleden veel onderzoek uitgevoerd naar schade die vissen oplopen bij het passeren van waterkrachtcentrales. De waterkrachtcentrales liggen veelal gelegen bij een stuw en/of sluicomplex. Lees meer...

Vismigratieonderzoek Jeker

17/11/2014 Om de optrek van vis vanuit de Maas mogelijk te maken is in 2007 een vispassage in de Jeker gerealiseerd, als omleiding om de stuw in het Mgr. Nolenspark. In 2008 heeft VisAdvies de vismigratie onderzocht met een automatisch vistelsysteem. In 2014 is dit onderzoek herhaald. Lees meer...

VisAdvies sponsor van Fish Passage 2015

10/11/2014 Van 22 tot 24 juni 2015 vindt in Groningen de 15e editie van de Fish Passage Conference plaats. Honderden wetenschappers, ingenieurs, adviesbureaus en overheden vanuit de hele wereld komen bij een om kennis te delen over vismigratie, rivier herstel, monitoring, en meer. Lees meer...

VisAdvies begeleidt aanleg vispassage

31/10/2014 In opdracht van Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft VisAdvies een vispassage ontworpen voor natuurgebied Waverhoek. Lees meer...

Uitbreidingen PIT stations in het Noorden

10/7/2014 In opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s heeft VisAdvies de afgelopen jaren verschillende PIT telemetrie systemen gerealiseerd. In diverse stroomgebieden (o.a. Lees meer...

Winde migreert door binnenstad Groningen.

26/6/2014 In opdracht van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s heeft VisAdvies de afgelopen jaren verschillende PIT telemetrie systemen gerealiseerd. In diverse stroomgebieden (o.a. Lees meer...

Vispassage wordt gebruikt als paaiplaats

16/5/2014 Op verschillende locaties in Nederland wordt het functioneren van vispassages met een nieuwe methode getest; met de FishCounter worden de vispassages zowel aan de in- en uitstroom gemonitord. Real-time data .... Lees meer...

Telemetrieonderzoek naar de intrekmogelijkheden voor stekelbaarzen bij gemaal de Helsdeur

2/4/2014 Anadrome, driedoorninge stekelbaarzen trekken in het voorjaar vanuit zee naar het zoete binnenwater om zich voort te planten. Deze populaties van de anadrome .... Lees meer...

Automatische vistellingen in volle gang

31/3/2014 Inmiddels is op verschillende locaties in Nederland een automatische visteller geïnstalleerd. De tellers, de meeste voorzien van een videocamera, zijn geplaatst bij vissluizen, bekken- en "de Wit" vispassages. Lees meer...

Geslaagde Wereldvismigratiedag Vispassage Hagestein

26/1/2014 Op zaterdag 24 mei 2014 vond de Werelvismigratiedag plaats bij stuwcomplex Hagestein. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag! Lees meer...

Pagina's