Nieuws

Vistelling Bovenmark 2006

24/8/2006 In samenwerking met het Waterschap de Brabantse Delta, heeft VisAdvies in het voorjaar van 2005 met succes een geautomatiseerde vistelling in Nederland geïntroduceerd. In 2006 is deze zogenaamde FishCounter wederom ingezet om de vismigratie door de vispassage bij de Bieberg Bovenmark te volgen. Lees meer...

Herstel van vismigratie als onderdeel van'Altijd Goed' maatregelen

30/6/2006 VisAdvies BV heeft in opdracht van Royal Haskoning en Waterschap de Brabantse Delta een studie uitgevoerd naar de huidige barrières voor vismigratie in het stroomgebied van het waterschap. Lees meer...

Advies verbinden van paai- en opgroeigebied Uivermeertjes, Druten

26/5/2006 Voortplantings- en opgroeimogelijkheden voor vis in de zandwinplas de Uivermeertjes zijn beperkt aanwezig. Dit uit zich in een zeer onregelmatige populatieopbouw waarin meerdere jaarklassen compleet ontbreken. Door middel van inrichtingsmaatregelen kan hier mogelijk een oplossing voor gevonden worden. Echter, de mogelijkheden voor oeverinrichting zijn beperkt. Lees meer...

Steurvangst in het Hollands Diep

22/5/2006 In het Hollands Diep is door V.O.F. Visserijbedrijf De Visser uit Klundert een respectabele steur gevangen. De vis werd op donderdag 18 mei aangetroffen in een grote fuik en zorgde aldaar voor nogal wat kabaal. Lees meer...

Visstand bij electriciteitcentrales

10/4/2006 Eind 2005 is door VisAdvies onderzoek verricht naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee elektriciteitscentrales aan de Maas – de Clauscentrale en de Willem-Alexandercentrale-, in opdracht van RWS-RIZA. Lees meer...

Vispassages onder de loep genomen

23/2/2006 In het najaar van 2005 heeft VisAdvies in opdracht van het Waterschap Aa en Maas de vispassages in hun beheersgebied onderzocht op hun functioneren voor de voorkomende beekvissen. Het waterschap laat dit doen in het kader van de monitoring van inrichtingsprojecten. Lees meer...

Primeur voor Nederland: Hydro-akoestische vismerk apparatuur

31/1/2006 VisAdvies heeft een nieuw onderzoeksinstrument aangeschaft waarmee het gedrag en de beweging van vis in allerlei situaties kan worden bestudeerd. De gemerkte vissen kunnen met zeer grote nauwkeurigheid worden gevolgd in het gebied waar de apparatuur is opgesteld. Lees meer...

Dorade in het Veerse Meer

11/10/2005 Op intitiatief van de VBC Veerse Meer, zal in de komende anderhalf jaar de invloed van het doorlaatwerk “Katse Heule” in de Zandkreekdam worden geëvalueerd. Het doorlaatwerk is in 2004 geopend met als doel de waterkwaliteit in het Veerse Meer te verbeteren. Lees meer...

Bureau VisAdvies zet OVB-onderzoek slagvaardig voort

11/10/2005 Onderzoek naar de visstand is al jarenlang een van de handelsmerken van de OVB. De advisering en de beheervoorlichting aan hengelsportorganisaties zal in de nieuwe vereniging Sportvisserij Nederland op dezelfde voet worden voortgezet. Het specialistische visonderzoek door de afdeling Onderzoek in opdracht van derden echter staat voortaan op eigen benen. Vanaf 1 oktober zet het nieuwe bedrijf VisAdvies BV het OVB-onderzoek slagvaardig voort. Lees meer...

Resultaten från fiskräknaren i Björkeån

30/11/1999 Många åar och älvar i Sverige anpassades för timmerflottning under tidigare århundraden. Detta resulterade i hinder för fiskvandring från östersjön. Nyligen har stora ansträngningar gjorts för att återställa vattendragen genom att placera stenblock i flodbädden för att skapa höljor, samt att bygga fiskvägar. Lees meer...

Pagina's