PIT telemetrie

PIT telemetrie wordt ingezet bij onderzoek naar vismigratie, binnen in een stroomgebied, om de werking van een vispassage te bepalen en bij merk-en-terugvangstenacties om de verspreiding van vissen in kaart te brengen.

Toepassingen
De techniek bestaat uit een basisstation waaraan één tot vier antennes worden gekoppeld. De antennes worden in de te onderzoeken beek, kanaal, vispassage of onderleider geinstalleerd. Anderzijds worden vissen voorzien van een zogenaamde PIT zender. Indien een vis door de antenne zwemt, wordt de vis gedetecteerd. Het unieke zendernummer, het antennenummer, de datum en tijd worden opgeslagen. 

WIM
Met de Wireless Internet Module (WIM) kan het verloop van het onderzoek en de vismigratie elk moment van de dag worden gevolgd. Hierdoor wordt niet alleen de vismigratie online inzichtelijk gemaakt, maar komt het vooral ten goede van de kwaliteit van de onderzoeksresultaten doordat storingen snel worden waargenomen. Daarnaast verzamelen automatische sensoren continue data van de watertemperatuur en het debiet.  

VIS-Database
Met de VIS-database wordt alle verkregen PIT data inzichtelijk gemaakt binnen een beheersgebied. Migratieroutes, timing en verspreiding van de gemerkte vissen wordt met de database overzichtelijk gemaakt. 

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.

Click here for the same page in English.