Acoustische zenderonderzoek (HTI model 291) naar schieraalmigratie bij maal- en spuicomplex IJmuiden.

Projectnummer: 
VA2009_36

Tijdens de jaarlijkse migratiegolven van schieralen richting de Sargasso zee sterven velen voortijdig. Vissen raken dodelijke schroeven van gemalen en worden verwond of zelfs gedood. Eén van de uittreklocaties is IJmuiden. Hier kunnen vissen de
Noordzee bereiken door:

- De scheepssluizen,
- het spuicomplex of
- het gemaal.

Om meer inzicht te krijgen in migratie van schieraal bij deze locatie, en mogelijke schadelijke passage door het gemaal, is in 2007 en 2008 getracht een inschatting te maken van: (1) de hoeveelheid schieraal die het complex passeert, (2) de verdeling over het gemaal en de spui- en scheepssluizen, en (3) het sterftepercentage van alen bij passage van het gemaal. In december 2009 heeft VisAdvies akoestische merken ingezet om vlak voor het gemaal het migratiegedrag van schieraal in beeld te brengen. Voor dit onderzoek zijn 65 schieralen gemerkt en uitgezet tijdens 3 verschillende pompscenario’s. De vissen werden in verschillende partijen in december 2009, 250- 300 m stroomopwaarts van het gemaal uitgezet.

- Tijdens scenario 1 (pomp 5 en 6 op 100% vermogen), passeerden 5 schieralen het gemaal (7,7% van alle uitgezette vissen).
- Tijdens scenario 2 (pomp 5 en 6 op 50% vermogen) waren dit er 4 (6%).
- Het beoogde scenario 3 (pomp 2, 4, 5 en 6 op half vermogen) werd niet gerealiseerd.

In de gehele onderzoeksperiode passeerden 9 gemerkte schieralen (14%) het gemaal, 15 (23%) het spuicomplex en 41 (63%) zwommen stroomopwaarts het Noordzeekanaal in. Tijdens het malen door de pompen 5 en 6, werd vlak voor de pompen meer vis waargenomen dan op andere momenten. Dit leidde echter niet tot het passeren van meer vis. Aan de hand van de akoestisch gemerkte vissen werd duidelijk dat veel vissen tijdens het malen, het krooshek passeren maar elders bij het gemaal weer terugkeren richting kanaal.

.

Meer publicaties

Pagina's