Evaluatie van werking vispassage bij Grave, voorjaar 2007

Projectnummer: 
VA2007_15

In 2006 is de vispassage bij Grave geopend. Om te beoordelen of de vispassage goed functioneert, heeft VisAdvies in opdracht van RWS Waterdienst de migratie van vis in het voorjaar van 2007 geëvalueerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een vangstconstructie (hokfuik en bun) waarmee gevist werd aan de stroomopwaartse zijde van de vistrap van 29 maart tot en met 12 juni 2007.

.

Meer publicaties

Pagina's