Flora en Faunatoets Capreton en Linge (baggerwerkzaamheden)

Projectnummer: 
VA2010_06

Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden voor Waterschap Rivierenland. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft
VisAdvies BV onderzoek verricht naar beschermde vissoorten, amfibieën en ongewervelden (o.a. platte schijfhoren) in 5 watervakken gelegen in Zaltbommel en Lingewaal. Het onderzoek was noodzakelijk om aan de eisen van de Flora- en
faunawet te kunnen voldoen. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek.

.

Meer publicaties

Pagina's