Flora en Faunatoets Oegstgeest (baggerwerkzaamheden)

Projectnummer: 
VA2010_32

Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden voor Hoogheemraadschap van Rijnland. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV
heeft VisAdvies BV onderzoek verricht naar beschermde vissoorten, in vier watervakken gelegen in Oegstgeest. Het onderzoek was noodzakelijk om aan de eisen van de Flora- en faunawet te kunnen voldoen. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek. 

.

Meer publicaties

Pagina's